viernes, 16 de abril de 2010

Biomak


Biomak landare eta animalien komunitate biotiko homogeneoak dira, baldintza klimatiko bereko eremuetan eratzen direnak. Baldintza klimatiko jakin batzuekin lotura estua duen landaredia dominatzailearengatik bereizten dira, batez ere. Baldintza klimatiko ezberdinak izateak historia natural oso ezberdinak egotea ahalbidetzen du.

Normalean 9 bioma bereizten dira. Jarraian horietako bakoitza aztertuko dugu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario